U Bihaću je danas održana 377. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim nostima, obrađivača Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline ističe da je Ministarstvo u postupak izrade zakona uključilo jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća, uz uvažavanje dostavljenih prijedloga i sugestija jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća, kako bi se došlo do što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.

Vlada Kantona dala je saglasnost na tekst Amandmana broj 1. Sporazuma o sufinansiranju na projektu ,,Zeleni ekonomski razvoj III” zaključenog između Ministarstva unutrašnjih poslova USK i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP kojim se osigurava učešće Ministarstva unutrašnjih poslova u projektu povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u zgradama Policijske stanice Bosanska Krupa i Policijske stanice Sanski Most (rekonstrukcija kotlovnice, zamjena kotla na ugalj /drva sa kotlom na pelet).

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike članovi Vlade USK donijeli su odluke o odobravanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja Kantonalne bolnice ” Dr.Irfan Ljubijankić” Bihać i Opće bolnice, Sanski Most te odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Kantonalne bolnice u Bihaću i Opće bolnice u Sanskom Mostu.

Postupak finansijske konsolidacije i restrukturiranja u Kantonalnoj bolnici Bihać i Općoj bolnici Sanski Most obavit će se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisima donijetim na osnovu ovog zakona i usvojenim programima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u periodu od 2022 – 2027.godine. Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u 2022.godini u ukupnom iznosu od 75.000.000 KM (za prvu fiskalnu godinu) i utvrdila pojedinačne iznose novčanih sredstava koji pripadaju pojedinim zdravstvnim ustanovama u Federaciji BiH.
Kantonalnoj bolnici, po ovom osnovu, pripada 18 miliona KM, odnosno 6 miliona KM u ovoj fiskalnoj godini.

– Kanton će, kao osnivač, provesti sanaciju i u roku od pet godina pokriti akumulirani gubitak Kantonalne bolnice u ukupnom iznosu od 15.969.476,29 KM te će za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra, obezbijediti, za period utvrđen Programom, ukupno 5.000.000 KM. Za ZU Opću bolnicu u Sanskom Mostu, za sanaciju i restrukturiranje biće doznačeno od Vlade FBiH ukupno 3.500.000 KM, u periodu od 3 godine a Kanton će također, kao osnivač, provesti sanaciju i u roku od pet godina pokriti akumulirani gubitak JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu u ukupnom iznosu od 1.763.359 KM te za potrebe specijalizacija i subspecijalizacija i stručno usavršavanje kadra, obezbijediti Općoj bolnici, ukupno 500.000 KM, kaze Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike.