Vlada Unsko-sanskog kantona na 379. sjednici, održanoj danas u Bihaću, prihvatila je Izvještaj o provedenim aktivnostima radne grupe za analizu i podršku u unapređenju trogodišnjih i godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija te Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona.

Zadatak ove radne grupe bio je da izvrši analizu trogodišnjih planova rada za period 2023.- 2025. godina i godišnjih planova rada za 2022. godinu za kantonalne organe uprave i kantonalne upravne organizacije te Urede Vlade Unsko-sanskog kantona, utvrdi stepen implementacije Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH u izradi godišnjih planova rada za 2022. godinu, provjeri zastupljenost Strategije razvoja USK 2021.- 2027. godina u godišnjim planovima rada za 2022. godinu te pruži podršku institucijama u unaprjeđenju trogodišnjih planova rada za period 2023.-2025. godina i pripremi novih godišnjih planova rada za 2023. godinu u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH.

Analizom je utvrđeni da je u godišnjem planu rada Vlade USK za 2022. godinu zastupljeno 88% mjera iz Strategije razvoja USK 2021-2027. Za implementaciju strateških mjera, uvrštenih u godišnji program rada Vlade USK u 2022. planirano je ukupno 37,5 miliona KM budžetskih sredstava od strane 6 od ukupno 9 ministarstava. U nacrtima godišnjih planova rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, te Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu zastupljeno je 91% mjera iz Strategije razvoja USK 2021. – 2027. Zastupljenost strateških mjera u programima ministarstava je na zadovoljavajućem nivou, naročito ako se uzme u oobzir da se radi o prvoj godini implementacije strategije i primjene Uredbe u godišnjem planiranju, ocijenjeno je.

Ukupan iznos sredstava za strateške mjere za 2022. godinu, ali i većina sredstava za 2023. godinu planiran je isključivo iz budžeta, dok su ostali izvori finansiranja ostali nedovoljno iskorišteni te je u narednom periodu potrebno raditi na jačanju kapaciteta ministarstava i za povlačenje sredstava koja su dostupna za projekte javnim institucijama od strane međunarodnih organizacija i EU fondova, preporuka je ove radne grupe.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona imenovala je radnu grupu za usklađivanje nacrta Strategije za borbu protiv korupcije sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera pojedincima-dženaze/sahrane i egzistencijalna naknada po Zakonu o dopunskim pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama je povećan iznos sredstava potrebnih za isplatu novčane naknade demobilisanim borcima sa 4 miliona KM na 4.312.000 KM.