Vlada Unsko-sanskog kantona na 38. sjednici, održanoj danas u Bihaću, utvrdila je Prijedlog Zakona o Službenom glasilu Unsko-sanskog kantona, nakon što je obrađivač, Ministarstvo pravosuđa i uprave provelo javnu raspravu, te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrali su i primili na znanje Informaciju o stanju sigurnosti na području USK za period januar – juni 2023.godine.
– U cjelini gledano, sigurnosno stanje na Unsko sanskom kantonu može se ocijeniti kao zadovoljavajuće, kazao je ministar unutrašnjih poslova Božidar Živko.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, rezimirajući aktivnosti policije u promatranom periodu, izdvaja da je broj evidentiranih krivičnih djela je smanjen za 31%, a počinioca za 23%. Ukupan broj krivičnih djela (492) je smanjen za 223 ili 31%, a sa kriminalitetom su najugroženiji Grad Bihać (134), Grad Cazin (109) i Općina Velika Kladuša (96) i što zajedno čini 69% svih krivičnih djela. Za navedena krivična djela počinjena u izvještajnom periodu nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 488 lica. Rasvijetljeno je 6 krivičnih djela iz predhodnog perioda (godina). Otkrivenost krivičnih djela po NN počiniocu je 61%. Dominantni su imovinski delikti koji čine 38,2% u strukturi kriminaliteta, a najbrojnije su teške krađe i krađe koje čine 70,2% ukupno počinjenih krivičnih djela protiv imovine, navodi se, između ostalog, u ovoj informaciji.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko- sanskog kantona prihvatila je Odluku Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” kojom se usvaja Izvještaj o radu i poslovanja Šumsko- privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01.- 31.12.2022.godinu a koji se proslijeđuje Skupštini Kantona na razmatranje.

Članovi Vlade podržali su prijedlog o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava kako bi se osigurao dostatan iznos sredstava za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona.

Vlada Unsko-sanskog kantona imenovala je danas članove Projektnog tima Vlade Unsko-sanskog kantona za realizaciju projekta Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona ” Krajiške staze kulturne baštine”.

Imenovani projektni tim zadužen je za realizaciju obaveza i odgovornosti kao i uspostavljanje saradnje na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta “Uvezivanje i uređenje starih gradova USK – Krajiškim stazama kulturne baštine koji je, na prijedlog Ministarstva privrede Vlade USK uvršten u Smjernice za trogodišnje planiranje rada Unsko-sanskog kantona za period 2024. – 2026. godina kao jedan od ključnih strateških projekata. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji 29.05.2023. godine su definisana međusobna prava i obaveze, strateška uloga i pravci zajedničkog djelovanja u oblasti realizacije projekta Uvezivanje i uređenje starih gradova između Ministarstva privrede i jedinica lokalne samouprave u cilju unapređenja i uređenja infrastrukture nacionalnih spomenika, konkretno srednjovjekovnih gradova u jedinicama lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona turističkih potencijala Kantona, razvijanja kulturnog turizma i promocije kulturno-historijskih znamenitosti. Ministarstvo privrede je, u budžetu za 2023. godinu, obezbijedilo financijska sredstva za troškove implementacije ovog projekta u iznosu od 500.000,00 KM koja će biti ravnomjerno raspoređena svim jedinicama lokalne samouprave za projektne aktivnosti.

Vlada Unsko- sanskog kantona dala je saglasnosti na tekstove Ugovora o su/finansiranju projekata između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Gradova Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, te Općina Bosanski Petrovac, Sanski Most, Ključ, Bužim i Velika Kladuša te ovlastila resornog ministra Senada Dizdarića da potpiše ove ugovore. Data je saglasnost na prijedloge ugovora; sufinansiranje projekta:,,Nabavka i ugradnja podzemnog kontejnera u naselju Ozimice I u Bihaću”; sufinansiranje projekta:,,Nabavka mašine za čišćenje javnih površina” za grad Bihać; sufinansiranje projekta:,,Uređenje potkrovlja objekta Stare gimnazije u Cazinu; finansiranje projekta: „Izgradnja parking prostora Džemat Čizmići u Cazinu; sufinansiranje projekta: „Rekonstrukcija nerazvrstanog puta Mulalića dolina”, Grad Bosanska Krupa; sufinansiranje projekta: „Rekonstrukcija javne rasvjete u gradskom parku” u Općini Bosanski Petrovac;
finansiranje projekta: Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Odjeljenja Suda u Ključu”; sufinansiranje kapitalnog projekta: „Izgradnja kanalizacionog sistema u naselju Otoke”, Sanski Most; sufinansiranje projekta:,,Modernizacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta Mulalići-Stari grad, faza IV u Općini Bužim; sufinansiranje projekta: „Modernizacija i rekonstrukcija dijela puta Lubarda-Dekići u općini Bužim te za sufinansiranje projekta:,,Energetska rekonstrukcija zgrade organa uprave- povećanje energetske efikasnosti” u općini Velika Kladuša.