Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, između ostalog razmatrane su i prihvaćene Informacija o realizaciji projekta izrada Registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton iz resora Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline te iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu i Informacija o građanskim postupcima i izdanim identifikacionim dokumentima za prošlu godinu.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona je počrtkom godine uspješno okončalo projekat izrade Registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton a projekat je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj izrade registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton jeste unapređenje sektora okoliša u Unsko-sanskom kantonu sa aspekta zaštite kvaliteta zraka, te na taj način dati doprinos zaštiti zdravlja građana i ekosistema, kao i unapređenje pristupa javnosti informacijama uspostavom jedinstvenog, cjelovitog registara emisija, čime se olakšava sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu te doprinosi sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kvalitete zraka u registar su unešene slijedeće zagađujuće materije: sumpordioksid, nitrooksid, ugljendioksid, ugljenmonoksid, amonijak, nitrozooksid, metan, nemetanski ugljenvodonik, benzen, PM2,5 i PM10. U sklopu projekta izrade registra emisija pribavljen je licencirani softver ArcGIS u kojem su prikazani podaci vezani za registar kao i računar sa instaliranim softverskim rješenjem. Stanje kvaliteta zraka u Unsko-sanskom kantonu zauzima značajno mjesto u sveukupnoj okolišnoj problematci, a realizacija ovog projekta doprinosi sveobuhvatnom uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom zraka u Unsko-sanskom kantonu, ističe ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Adnan Alagić.

Skupština Unsko-sanskog kantona 2017. godine donijela je Plan upravljanja kvalitetom zraka na području Unsko-sanskog kantona za period 2017.-2022.godina, što je obaveza propisana Zakonom o zaštiti kvalitete zraka gdje se navodi da se isti donose na period od najmanje pet godina kao dio kantonalnih planova zaštite okoliša koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta zraka.