Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na 45. sjednici, održanoj danas, donijeli su Odluke o kupovini zemljišta za izgradnju dječijeg vrtića u Općini Bužim.

U Budžetu za 2024. godinu Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je sredstva za kupovinu zemljišta u svrhu izgradnje dječijeg vrtića u Bužimu u iznosu od 163.800,00 KM.

Također, u smjernicama za trogodišnje planiranje rada Unsko-sanskog kantona za period 2025. – 2027. godine, pored strateških projekata, uzimajući u obzir prioritete definisane Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.- 2027. godine, sektorskim strategijama Kantona i drugim strateškim dokumentima, određeno je da će se Vlada Unsko-sanskog kantona, u datom periodu, primarno fokusirati na projekte koji pokrivaju ekonomski i društveni sektor, infrastrukturu i zaštitu okoliša a projektom izgradnje objekta dječjeg vrtića u Bužimu bi se stvorili bolji uslovi za djecu i osoblje, te bi bilo omogućeno predškolsko obrazovanje djece sa područja općine Bužim.

Na prijedlog premijera Kantona, Nijaza Hušića članovi Vlade USK donijeli su danas Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem budžetskog korisnika Vlada Unsko-sanskog kantona.

Ovom Odlukom utvrđena se sredstva za realizaciju u iznosu od pola miliona KM za podršku nevladinom sektoru.

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, a svrha dodjele novčanih sredstava je refundiranje i finansiranje/sufinansiranje projekata koje doprinose promociji vrijednosti Kantona i Bosne i Hercegovine široj javnosti, te unaprjeđenju ljudskih prava, građanskih sloboda i ravnopravnosti spolova, kao i projekata iz oblasti nauke, kulture, medija, sporta, umjetnosti, turizma i drugi projekti koji doprinose realizaciji ciljeva održivog razvoja a koje neprofitne organizacije realiziraju u okviru svojih programa rada.

Data je saglasnost na tekst javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za refundiranje i finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu a koji će biti objavljen na web stranici Vlade USK.

Vlada USK dala je saglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima boračkih kategorija.

– Ovim su utvrđeni kriteriji, uslovi i postupak na osnovu kojih će se odobravati dodjela jednokratne novčane pomoći u svrhu liječenja, redovnog i vanrednog školovanja i zbog lošeg općeg imovnog stanja. Za ovu namjenu planirali smo iznos od 520.000 KM, a javni poziv za dodjelu sredstava biće dostupan na službenim stranicama Vlade USK, kaže ministar za pitanja boraca i RVI Almir Tutić.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Kantona na sjednici održanoj danas, utvrdila je nacrt Zakona o visokom obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona, te isti uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona u daljnju proceduru.

– Velikim brojem izvršenih izmjena i dopuna ovog Zakona, izgubila se njegova struktura, jasnoća i uređenost, a uzimajući u obzir da je od usvajanja Zakona prošlo 15 godina te da su se u tom periodu desile ključne promjene u oblasti informatizacije, digitalizacije, načina učenja, potrebe za mobilnošću i studenata i nastavnog kadra, kao i promjene za potrebama poslodavaca na tržištu rada, onda je jasno da se visoko obrazovanje na području Unsko-sanskog kantona mora inovirati kroz odredbe novog Zakona, obrazložio je resorni ministar Denis Osmankić.

Vlada Kantona prihvatila je pozitivno Mišljenje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline o Inicijativi zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Aide Pašić – Čizmić koja se zalaže za radno okruženje bez plastičnog otpada. Ovo Ministarstvo podržalo je inicijativu za uvođenje i upotrebu alternativnih odnosno biorazgradivih ili staklenih materijala u cilju smanjenja količina plastičnog otpada.