Na incijativu Ministrstva privrede, uz zajedničku saradnju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i JP ŠPD USK, danas je u Bihaću održana konferencija na temu “Drvna industrija USK-stanje i perspektive”.

Na konferenciji je prezentirano stanje u ovoj oblasti sa posebnim akcentom na preradu trupaca i potencijale šumske biomase za energiju iz državnih šuma na području Unsko-sanakog kantona.

Prezentaciji su prisustvovali i privredni subjekti koji obavljaju djelatnost prerade drveta.

Pored navedeno, na konferenciji se razgovaralo i oko načina podrške subjektima male privrede koji obavljaju djelatnost u ovoj oblasti.

Konferenciju je otvorila ministrica Ministratva privrede Samra Mehić.