Povodom 21. godišnjice djelovanja BiH Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, DVV International, u Neumu je održana konferencija „Obrazovanje odraslih i pandemija: Izazovi, šanse, budućnost“.

Konferencija je okupila ključne aktere u oblasti obrazovanja odraslih: sadašnje i ranije ministre obrazovanja, šefove odjela i savjetnike u ministarstvima, predstavnike organizacija koje nude programe obrazovanja odraslih, te predstavnike akademske zajednice, koji razgovaraju o načinima na koje je pandemija COVID-19 promijenila iskustva i prakse obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi, u pokušaju da se dođe do najboljih praksi dobrih primjera kako u budućnosti kvalitetno razvijati obrazovanje odraslih.

Na pomenutoj konferenciji učestvovalo je i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Ministar Almin Hopovac zahvalan je DVV Internationalu na uspješnoj, dugogodišnjoj saradnji, posebno kada je u pitanju izrada kvalitetnog Zakona o obrazovanju odraslih, koji je predvidio jake mehanizme nadzora i kontrole nad izdavanjem diploma.

Cilj održane konferencije bio je da se osvijetle načini sa kojima se obrazovanje odraslih suočavalo u protekloj pandemijskoj godini, i iz njih izvedu neke preporuke za budućnost, ne samo obrazovanja odraslih, nego i obrazovanja uopće, a posebno u kontekstu njegovih transformativnih potencijala i mogućnosti da mijenja društvene prakse na bolje.