Grupacija ”Naša perspektiva” upriličila je u Sarajevu Osnivačku skupštinu Globalne razvojne mreže i Biznis centra bh. dijaspore na kojoj su predstavljeni njihovi ciljevi i planirane aktivnosti, te usvojeni relevantni osnivački dokumenti i formirana upravljačka tijela. Globalna razvojna mreža i Biznis centar bh. dijaspore formirana su s ciljem uključivanja bosanskohercegovačke poslovne dijaspore u financijsku podršku ekonomskom razvoju svoje domovine, Bosne i Hercegovine.

NVO ”Naša perspektiva” okupila je prestavnike kompanija uvlasništvu naših građana u dijaspori lokalnih udruženja poslodavaca i općina, u Sarajevu , a učšće u radu ovog skupa su uzeli i premijer USK-a Izudin Saračević, načelnik općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić i Jusuf Arifagić, direktor i osnivač kompanije ”Arifagić-Investment”. Cilj ”Naše perspektive” je umrežiti bh. dijasporu širom svijeta kako bi pomogla razvoj BiH.

Sama organizacija dosadašnjih velikih poslovnih skupova sa bh. dijasporom nije dovoljna, već dijaspora iziskuje sveobuhvatljivi pristup, pa se stoga pristupilo osnivanju Globalne razvojne mreže bh.dijaspore koja će okupiti najveće bh. organizacije širom svijeta i kompanije u vlasništvu članova zajednice dijaspore i pojedince investitore u jednu mrežu, te Biznis centra u bh dijaspori.
Inače, evidentirano je da osobe bh porijekla koje žive izvan BiH, šalju putem formalnih kanala oko 3.5 milijardi KM novčanih doznaka, što predstavlja 13% BDP-a.

Primjer uspješnog ulaganja bh. dijaspore u ekonomski razvoj BiH i pomoći svojoj domovini svakako je kompanija ”Arifagić-Investment”, i njen osnivač je Jusuf Arifagić koji pored Kozarca, u Krnjeuši kod Bosanskog Petrovca i u Bosanskoj Krupi želi otvoriti farme norveških goveda.

Dogovoreno je da se u septembru u Bihaću održi četvrti Biznis forum bh. dijaspore Bhdijafor, do kada će Globalna razvojana mreža i Biznis centar bh. dijaspore donijeti odluku hoće li se osnivati Fond ili Banka bh. dijaspore koja bi trebala biti institucija kaja će donijeti ubrzani zamah i dotok novca bh. dijaspore i investiranje u domovinu.