U organizaciji Ministartva privrede Unsko-sanskog kanton danas je održana prezentacija prvog biltena pod nazivom „Doživi zeleni kanton“, u kojem su prezentirani turistički potencijali gradova i općina Unsko-sanskog kantona.

Ovom prilikom predstavnicima općina i gradova koji su prisustvovali navedenoj prezentaciji uručeno je po stotinu primjeraka ovog biltena.