U Bihaću je u ponedjeljak, 18. septembra 2023., održana redovna sjednica Savjeta za vjerska pitanja Muftijstva bihaćkog kojom je predsjedavao muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. Glavne teme ove sjednice su bile vjersko-prosvjetne aktivnosti medžlisa u kontekstu početka nove mektebske godine i realizacija programa povodom mjeseca rođenja Muhammeda, a.s. – rebi’u-l-evvela. Također, razmatran je izvještaj obrazovnih ustanova o upisu i početku nastave. Tretirane su i teme u domenu administrativno-pravnog djelovanja Islamske zajednice, a značajna diskusija se vodila o pravilniku o članarini Islamske zajednice i drugim pravilnicima koji su u formi nacrta.

Kroz izvještaje i diskusije glavnih imama, konstatovano je da je interes za mekteb dobar i da je interes za Školu hifza pri medžlisima izuzetno visok i da su rezultati u ovim aktivnostima dragocijeni. Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanja mr. Haris-ef. Veladžić je predstavio statističke podatke mektebske nastave od prošle godine, te je konstatovano da je broj djece na početku ove godine približan broja od prošle godine. Na području Muftijstva bihaćkog, mektebska pouka je realizirana na 243 mjesta: 222 mekteba i 21 punkt. U mektebskoj 2022/23. godini ukupno je bilo upisano 7.206 polaznik. I ove godine je zabilježena značajna oscilacija u broju djece koja pohađaju Islamsku vjeronauku u odnosu na mektebsku nastavu, te su osvojene mjere koje se trebaju poduzeti kako bi se smanjila razlika u pohađanju Islamske vjeronauke i mektebske nastave u korist mekteba. Savjet za vjerska pitanja je konstatovao da vjeronauka u školama i mekteb u našim džematima nude našoj djeci cjelovitu predstavu o teorijskoj i praktičnoj dimenziji islama i da samo jedan vid obrazovanja nije dovoljan.

Brojne aktivnosti su planirane u rebi’u-l-evvelu u svim našim džematima i medžlisima. Akcenat je stavljen na one aktivnosti koje imaju za cilj promociju života i djela Muhammeda, a.s., široj društvenoj zajednici, te organizacija mevluda u svim našim džematima. Pohvaljene su aktivnosti Odjela za brak i porodicu i Mreže mladih posebno u rebi’u-l-evvelu u kontekstu aktivnosti sa ženama i mladima. Predloženo je da se realizaciju mevludskih svečanosti uključi što veći broj polaznika mekteba.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić je predstavio aktivnosti ove obrazovne ustanove posebno se referirajući na naučnu konferenciju koja je organizirana na ovom fakulteta. Dekan je istakao da je dosadašnje stanje sa upisom u novu akademsku godinu veoma dobar, pogotovo ako se gleda situacija sa upisom na ostalim fakultetima Univerziteta u Bihaću. Dekan je istakao da je u završnoj fazi usvajanje dokumenata za smjer gerontoligije, a u pripremi je još jedan studijski program koji će ponuditi još jednu mogućnost studentima za studiranje i fakultetu za repozicioniranje kada je u pitanju Univerzitet u Bihaću.

Rukovodilac Službe za finansijske, pravne i administrativne poslove Sabahudin-ef. Begić je detaljno predstavio Pravilnik o članarini koji je usvojen na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a Sabor Islamske zajednice ga je usvojio na svojoj sjednici 29. aprila 2023. godine. Muftija Kudić je predstavio detaljan hodogram kojeg medžlisi trebaju slijediti kada je u pitanju ovaj segment i da je Islamska zajednica na čelu sa reisu-l-ulemom Husein-ef. Kavazovićem posebno posvećena ovom pravilniku koji je od velike važnosti za kvalitetnije funkcionisanje Islamske zajednice na nižim nivoima djelovanja.

Muftija Kudić je predstavio aktivnosti na promociji projekta „Pod nebom vedre vjere“. Razmatrani su prijedlozi oko uključivanja što većeg broja učenika, nastavnika, te brojnih građana koji iskažu interes da posjete izložbu u sklopu ovog projekta koja će biti otvorena 11. oktobra 2023. godine. Konstatovano je da su do sada pripreme za ovu izložbu u završnoj fazi i da su medžlisi do sada piduzeli značajne korake u organizaciji odlaska na ovaj događaj. Koordinator za vjeronauku Mensur-ef. Ćehić je imenovan za koordinatora odlazaka na ovaj događaj.

Na sjednici su tretirana i druga pitanja iz djelokruga aktivnosti ovog tijela.