Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko – sanskog kantona između ostalog, na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline donesena je Odluka o usvajanju programa utroška dijela sredstava grantova neprofitnim organizacijama te odobren grant od 100 000 KM za sufinansiranje projekta sa UNDP za povećanje energetske efikasnosti na tri javna objekta.

U partnerstvu sa UNDP, u okviru njihovog projekta Zeleni ekonomski razvoj, bit će implementiran projekat povećanja energetske efikasnosti na objektima: JU Osnovna škola Prekounje” Bihać, Pravni fakultet Bihać i JU Mješovita srednja škola Bihać i Policijska stanica, Bosanska Krupa.

Ukupna vrijednost ulaganja je procijenjena na iznos od 498.754,24 KM. Ministarstvo građenja će u sufinansiranju ovih aktivnosti učestvovati sa iznosom od 100.000 KM, UNDP sa 127.754,24KM, JU OŠ Prekounje Bihać sa 121.000,00 KM, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona sa 50.000,00 KM i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona sa 100.000,00 KM.

Vodeći partner na implementaciji projekta je UNDP učesnici će za svoje iznose potpisati Sporazume o finansiranju sa UNDP-om, koji će upravljati projektom i troškovima u skladu sa odredbama, propisima, pravilima i procedurama UNDP-a. Cilj primjene mjera energetske efikasnosti na ova tri objekta je poticanje primjene ekonomski isplativih i efikasnih tehnologija. Očekivani rezultati su smanjena potrošnja energenata i veća udobnost rada učenika i uposlenih te smanjeno korištenja fosilnih goriva.