Danas je u maloj Crvenoj sali Gradske organizacije SDP BiH Bihać, održana tradicionalna Novogodišnja press konferencija SDP-a Bihać.

Učesnici su bili :
• prof.dr.sc Fatka Kulenović – Predsjednica Kluba poslanika SDP BiH u Skupštini Unsko – sanskog kantona.
• prof.dr.sc Albin Muslić – Zastupnik SDP BiH u Parlamentu Bosne i Hercegovine
• Danko Jakšić – Ministar finansija i trezora u Vladi Unsko – sanskog kantona.
• Adnan Habibija – Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Unsko – sanskog kantona i Predsjednik Gradske organizacije SDP BiH Bihać.

Tema konferencije je bio presjek stanja rada i djelovanja organizacije, ali i aktuelne političke teme u Gradu Bihaću, Unsko-sanskom kantonu, ali i višim nivoima vlasti u Federaciji i državi.

Zastupnik Muslić ocijenio je pozitivnim dosadašnji rad Parlamenta BiH u proteklih godinu dana, jer je učinjen određenen napredak u približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, te da se nada da će se naći prostora za usvajanje preostalih zakona iz 14 prioriteta EU.

Poslanica Kulenović poručila je da je SDP BiH u novu Vladu USK ušao zbog svoje dosljednosti i spremnosti na suradnju u proteklom mandatnom periodu, te je zbog toga i postao poželjan partner svim političkim subjektima koji danas čine vlast u Unsko-sanskom kantonu. Takođe, Kulenović je govorila i o budućim projektima Vlade USK, ali o suradnji Vlade USK sa višim nivoima, jer smatra da je jako bitno da se uspostavi protok sredstava sa viših nivoa do nižih, kako bi se što hitnije rješavali problemi građana, ali i radilo na zaustavljanju odlazaka i Bosne i Hercegovine.

Minstar Jakšić govorio je o stanju u budžetu i privremenom finansiranju za prvo tromjesečje 2024. godine, te se osvrnuo na izjavu bivšeg Premijera Unsko – sanskog kantona, koji je iznio tvrdnje da je novoj vladi na računu ostavio 45.000.000,- KM.
Prema Jakšićevim riječima, tačno je da ta sredstava postoje na računu vlade, ali da se radi o namjenskim sredstvima, koja imaju svoju namjenu i koje nije moguće utrošiti u plate i druge tekuće obaveze. Od navedenog iznosa jedino su raspoloživa 3.000.000 KM, te smatra da je tom izjavom bivši Premijer bespotrebno obmanuo javnost i same budžetske korisnike.

Predsjednik Gradske organizacije SDP BiH Bihać i Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija, referirao se na aktuelnu političku situaciju u Gradu Bihaću rekavši da je SDP BiH, unatoč snazi jedne ruke, sada jedan od bitnijih faktora u novoj koaliciji u Gradu Bihaću, te da unatoč raznim mimoilaženjima i oprečnim stavovima sa Pomakom, SDP BiH nije mogao i smio nikako staviti svoje sujete i interese iznad Bihaća i interesa njegovih građana. Predsjednik Habibija, smatra da je SDP BiH uvijek bio i ostao korektan i pošten partner, što je odmah to i pokazao, jer ono što se dogovori sa SDP-om smatra da se i stoji iza toga.

Kada su u pitanju, političke aktuelnosti na kantonu, konkretno u resoru koji vodi Ministar Habibija, smatra da je preuzeo jedno haotično stanje u resoru, te da se radi na rješavanju akumuliranih problema. Prvi u nizu je bilo jučerašnje imenovanje Nezavisnog odbora za izbor Komesara Ministarstva unutrašnjih poslova

Unsko – sanskog kantona i smatra da je jedan od ključnih koraka ka sigurnosti građana Unsko – sanskog kantona izbor novog komesara policije.
Policija ne smije biti “obezglavljena”, ali ni “gola i bosa”, pa je tako u narednom periodu potrebno završiti materijalno-tehničko opremanje policije, jer kako smatra sigurnost investicija i da moramo više investirati u sigurnost jer bez nje sve ostalo nema smisla.

Na kraju oficijelnog dijela press konferencije, upućene su čestitke prisutnima i građanima za protekle i predstojeće novogodišnje praznike, te je održano skromno druženje sa prisutnim medijima.

Press služba GO SDP BiH Bihać