U Bihaću je danas održana uvodna radionica u projektu podrške u planiranju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u organizaciji FAO programa za BiH.

– Ovim zvanično započinjemo aktivnosti izrade strategije razvoja poljoprivrede na području Unsko-sanskog kantona sa posebno izdvojenom Strategijom razvoja poljoprivrede za područje Grada Bihaća, a uz podršku Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, sukladno njihovu okviru rada u BiH za ciklus od 2021. do 2025. godinu koji stavlja fokus na stratešku podršku ruralnom razvoju, kazao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Unsko-sanskog kantona Sulejman Kulenović.

U proces izrade strategije će biti uključeni i poljoprivredni proizvođači i drugi akteri da bi zajedničkim radom strateški dokumenti bili u potpunosti prilagođeni konkretnim potrebama i specifičnostima ovog dijela BiH.