Nakon održanih Javnih rasprava u gradovima/općinama Unsko-sanskog kantona, dana 29.08.2018. godine u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću, održana je završna Javna rasprava na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“ uz prisustvo predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Harisa Mujkića ispred nosioca izrade Nacrta plana IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, koji je prisutnima održao prezentaciju na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.

Prezentacijom je prikazana projekcija prostornog razvoja Unsko-sanskog kantona po sektorskim oblastima, a na osnovu dosadašnjih planskih rješenja koja definišu stanje u oblastima od izuzetnog značaja za razvoj Kantona. Razmatranje Nacrta Prostornog plana je od posebnog značaja za budući razvoj gradova/općina odnosno Unsko-sanskog kantona u cjelini, imajući u vidu opredjeljenja i smjernice lokalnih zajednica koje će biti usklađene sa strateškim/razvojnim ciljevima i donesenim dokumentima od federalnog i kantonalnog značaja.

Prisutni su na Javnoj raspravi dali korisne primjedbe i sugestije na dosadašnje stanje u pojedinim oblastima, te predložili nova rješenja koja će biti u funkciji potreba i prioriteta za razvoj lokalnih zajednica na području Unsko-sanskog kantona.

Sve primjedbe, sugestije i novi prijedlozi dati na Javnim raspravama, biće uzeti u razmatranje, jer će za naredni period stvoriti mogućnost donošenja kvalitetnije izrade Prijedloga „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.