Provođenjem aktivnosti održavanja Javnih rasprava na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“ u periodu 27.08.- 28.08.2018. godine su održane Javne rasprave u planiranim terminima. Javnim raspravama su prisustvovali predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a ispred nosioca izrade Nacrta plana IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, Haris Mujkić koji je održao prezentaciju na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.

U okviru planiranih aktivnosti, Javne rasprave su održane u gradu / općini Unsko-sanskog kantona u sljedećem rasporedu:

27.08.2018.godine u Općini Bosanski Petrovac i Gradu Bihaću,  28.08.2018.godine u Općini Sanski Most i Općini Ključ.

Provedene su konstruktivne i sadržajne Javne rasprave sa iznesenim sugestijama i prijedlozima na Nacrt Prostornog plana, kojima je dat značajan doprinos na sagledavanju potreba i prioriteta u okviru dugoročnih smjernica razvoja lokalne zajednice u pojedinim sektorskim oblastima, koji će u skladu sa strateškim dokumentima stvoriti mogućnost za zadovoljavanje potreba stanovništva odnosno općedruštveni razvoj grada / općine Unsko-sanskog kantona.

Značajne sugestije, primjedbe te prijedlozi sa Javne rasprave, biće cjelovito razmotreni da bi u daljnoj proceduri imali kvalitetan „Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.