U prostorijama StartUp Studio Bihać održane su druge po redu konsultacije sa mladima u okviru platforme „Dijalog za mlade“. U toku konsultacija mladi su imali priliku da identifikuju probleme sa kojima se suočavaju ali istovremeno da predlože konkretne inicijative iz različitih oblasti djelovanja mladih na kojima bi bilo potrebno raditi u budućnosti. Mladi su tokom konsultacija davali prijedloge za konkretne incijative čija bi sprovedba doprinjela angažmanu mladih te osigurala rješavanje problema mladih.

Predložene su sljedeće teme / oblasti djelovanja mladih na području Grada Bihaća:

 • Podrška projektima opremanja učionicu / sudnica za izvođšenje simuliranih suđenja
 • Podrška aktivnostima za uspostavu omladinskog centra / prostora za mlade u Gradu Bihaću
 • Podrška osmipljavanju zabavnih sadržaja za mlade / koji kreiraju mladi
 • Organizacija sportskih aktivnosti za mlade sa fokusom na promociju rekreativnih sporta
 • Podrška rekonstruciji i adaptaciji sportskih terena i igrališta za mlade
 • Podrška aktivnosti za psihosocijalnu pomoć mladima (preventivni rad)
 • Uključivanje mladih u okolišne volonterske aktivnosti
 • Zagovaranje za unapređenje praktične nastave na univerzitetu i u srednjim školama
 • Zagovaranje za sistemsko unapređenje položaja mladih kroz ispunjavanje obaveza definisanih Zakonom o mladima FBiH
 • Organizacija prevoza za mlade iz rubnih područja Grada Bihaća / mobilnost mladih/
 • Podrška aktivnostima uređenja javnih prostora / zgrada sa muralima ili umjetničkim djelima

U narednom periodu će biti organizovan novi ciklus konsultacija sa mladima u okviru platforme „Dijalog za mlade“ sa namjerom da se u proces identifikacije problema ali i prijedloga konkretnih inicijativa uključi veći broj mladih osoba sa područja Grada Bihaća. Nakon obavljenih nekoliko konsultativnih sastanaka sa mladima, početkom 2023. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Bihaća putem kojeg će mladi imati priliku predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konsultacija, te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.
Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Gradom Bihać.