Pored tekućih aktivnosti koje realizira u domenu svoje nadležnosti, ministarstvo privrede je definiralo nekoliko strateških ciljeva na kojima radi. U prvom redu fokus je stavljen na oblast koncesija i oblast turizma.

Kako je istaknuo ministar privrede Asmir Crnkić, u oblasti koncesija smo već napravili značajan iskorak pogotovo u segmentu praćenja naplate koncesione naknade. Prihvatanjem Nacrta zakona o turizmu USK, danas je Vlada učinila prvi konkretan potez u cilju sistemskog rješavanja oblasti turizma.

Turizam je jedna od grana privrede sa najbržim rastom u BiH. Turistička pozicioniranost i turistička atraktivnost BiH je na visokoj razini.

BiH je među deset preporučenih turističkih destinacija u svijetu za 2016. godinu!

Međutim, nepostojanje zakonskog okvira za funkcioniranje turističkih zajednica nakon presude Ustavnog suda koja je utvrdila da dotadašnje uređenje ove materije nije saglasno Ustavu FBiH je dovelo do besmisla postojećih turističkih zajednica, povećane utaje boravišne takse i to je bila argumentacija  da nova Vlada USK kao i   Ministarstvo privrede  pristupe izradi novog Zakona o turizmu Unsko-sanskog Kantona.

Po novom Zakonu,  Turističku zajednicu osniva Unsko-sanski Kanton  a općinama je ostavljena mogućnost da osnivaju vlastite turističke zajednice. Upravo je  svojevremeno, ukidanjem turističkih zajednica u općinama  napravljena  šteta lokalnim zajednicama koje su ostale bez mogućnosti da kreiraju i promovišu kvalitetno svoje potencijala niti se, sa sadašnjim ustrojstvom, znalo koliki su zapravo prihodi od turizma ni kako se troše.

Ministar Crnkić dalje ističe da novim zakonskim rješenjem kantonalni zakon doprinosi unapređenju i bržem razvoju turizma. Kroz podizanje ukupne kvalitete turističke ponude USK, obezbjeđuje kvalitetniji inspekcijski nadzor, povećanje učinkovitosti sistema, svrsihodnije trošenje sredstava, te aktivno učestvovanje Kantona u razvoju turističke djelatnosti.

Očekivani rezultati od donošenja ovog Zakona se prvenstveno odnose na suzbijanje i smanjenje sive ekonomije i rada na crno u oblasti turizma, bolju zaštitu korisnika turističkih usluga, povećanje budžetskih sredstava, zaštitu tržišnog natjecanja i veću profesionalizaciju djelatnosti.