Općinski sud u Bihaću: 7 mjeseci zatvora bivšem šefu Detašmana Bihać, Federalne uprave policije FBIH

usn.ba

Dana 30.6.2017. godine, nakon provedenog krivičnog postupka po optužnici ovog tužilaštva protiv Besima Derviševića, službene osobe Federalne uprave policije FBIH – šef Detašmana Bihać, zbog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz čl. 383.st.1. KZ FBIH u sticaju sa krivičnim djelima Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389.st.2. KZ FBIH i Odavanje službene tajne iz čl. 388. KZ FBIH, Općinski sud u Bihaću je istog nepravosnažno oglasio krivim i optuženom Besimu Derviševiću za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja izrekao kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, te mjeru sigurnosti zabrane obavljanja dužnosti policijskog službenika, dok je za krivična djela Krivotvorenje službene isprave i Odavanje službene tajne, sud optuženog oslobodio optužbe za ova krivična djela.

Tužilaštvo će na ovu presudu, nakon analize pismenog obrazloženja iste, podnijeti žalbu Kantonalnom sudu u Bihaću s ciljem da se za osuđujući dio presude izrekne kazna zatvora u dužem trajanju, kao i da se oslobađajući dio presude preinači i optuženi oglasi krivim za krivotvorenje službene isprave i odavanje službene tajne.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...