Na danas održanom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona razmatrana je aktualna situacija u svim segmentima i konstatovano da je u prethodnom periodu propušteno kvalitetno organizovati upravljanje migrantskom krizom što je rezultiralo da situacija nije zadovoljavajuća te Operativna grupa donosi slijedeće zaključke:

1. Kad je u pitanju određivanje privremene lokacije za smještaj migranata nismo zvanično upoznati sa aktivnostima koje se vode između IOM-a i privatnih vlasnika nekretnina i nemamo informaciju da li je o istom obaviješteno Ministarstvo sigurnosti, čija je isključiva nadležnost davanje saglasnosti na predloženu lokaciju. Jednoglasan stav je da lokacija za privremeni smještaj migranata mora biti van naseljenog područja.

2. Ovim putem izražavamo spremnost da se uključimo i sve kapacitete stavimo na raspolaganje, u okviru svojih nadležnosti, kad je u pitanju logistička i druga pomoć za stavljanje u funkciju privremene lokacije za smještaj migranata nakon što je potvrdi Ministarstvo sigurnosti BiH.

3. Zbog trenutne sigurnosne situacije, koju bi dodatni priliv ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu, bez mogućnosti njihovog smještanja, dodatno usložio tražimo od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno da provodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini, a sukladno usmenom dogovoru sa Ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, da zahtjeva od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu područja Unsko-sanskog kantona te migrante usmjerava u slobodne kapacitete već postojećih prihvatnih centara u BiH.

4. Kantonalna inspekcija u okviru svojih nadležnosti treba nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima, a u saradnji sa Odjeljenjem za strance i i pripadnicima MUP-a USK.

5. Ministarstvo unutrašnjih poslova će na osnovu stvorenih pretpostavki raditi na stabilizaciji stanja sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona i pri tom poduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje.