Ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, i ambasador Michael J. Murphy, američki ambasador u BiH, uručili su danas, u Sarajevu ICT opremu antikorupcijskim tijelima iz Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i devet kantona.

Misija OSCE-a u BiH prepoznala je potencijal antikorupcijskih timova i ureda još 2017. godine i od tada je uložila značajne napore da promovira profesionalizaciju i izgradnju kapaciteta ovih tijela. Ovom donacijom, Misija OSCE-a u BiH želi reafirmirati svoju podršku efikasnim antikorupcijskim mehanizmima i pomoći antikorupcijskim tijelima da efikasno izvršavaju svoje mandate.

– Antikorupcijski timovi i uredi, kao nepristrani subjekti u sprječavanju i izvještavanju o koruptivnim aktivnostima, neophodni su za prevenciju korupcije, rekao je ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH.
Korupcija je složeno pitanje koje zahtijeva kontinuirane napore svih aktera.

– Sjedinjene Države su finansirale odličan tim u OSCE-u kako bi vam pomogao da se izborite sa timovima i kancelarijama za borbu protiv korupcije. Oni su radili sa svakim kantonom u Federaciji i sa Republikom Srpskom kako bi osigurali da zakoni i okviri budu na snazi ​​kako biste obavljali svoj posao, i obezbijedili su opremu za početak. Ovo su prvi koraci”, rekao je ambasador Marfi okupljenim predstavnicima vlasti i antikorupcijskih timova.
Vladu Unsko-sanskog kantona na ovom skupu predstavljali su Božidar Živko, ministar unutrašnjih poslova i Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave. Opremu za Ured za borbu protiv korupcije Vlade USK predstavnici OSCE zvanično su predali premijeru Kantona Mustafi Ružniću.

Ova aktivnost dio je širih napora uloženih u prevenciju korupcije i dio je projekta „Informisani građani i efikasni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije“, koji finansira Američki biro za međunarodne narkotike i poslove provođenja zakona (INL) i implementira Misija OSCE-a u BiH.