Općinski sud u Bihaću potvrdio je danas optužnicu Tužilaštva USK protiv Mirsada Demirovića, bivšeg direktora JP “Vodovod” Bihać, zbog zloupotrebe položaja i ovlasti.

Demiroviću se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 4. maja 2011. godine do 1. januara 2013. godine, ne vodeći se interesima službe, prekoračio granice svoje službene ovlasti u namjeri da drugome pribavi korist.

“Bez saglasnosti izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove i izvršnog direktora za tehničke poslove, odnosno bez prethodno donesene odluke Uprave JP Vodovod d.o.o. Bihać o zasnivanju radnih odnosa i zaključivanja ugovora o radu, koja je bila obavezujuća u skladu sa internim propisima ustanove, nezakonito je primio u radni odnos 22 osobe i pribavio im korist u vidu protupravnog zasnivanja radnog odnosa”, naveli su Tužilaštva USK.

Samo u 2012. godini preduzeće na čijem je čelu bio Demirović, završilo je s gubitkom od 411.985 KM.

Sudeći prema ranijim izjavama, Demirović nije poricao da je vršio određena upošljavanja, no pravdao ih je činjenicom da je postojala potreba za tim, budući da je dio radnika preduzeća u tom periodu bio na godišnjem odmoru, a dio na bolovanju.

Također je rekao da gubici u poslovanju nisu nastali samo zbog većeg broja radnika, nego i nemogućnosti naplate potraživanja.