Ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona Dženis Šabulić sastao se sa predstavnicima Koordinacije saveza i udruženja osoba sa invaliditetom kako bi razgovarali o uspostavljanju boljeg socijalnog dijaloga, te jače podrške ovoj kategoriji stanovništva.

Enes Alibegović, predstavnik Koordinacije saveza udruženja osoba sa invaliditetom, kazao je kako su tražili od ministra Šabulića da se sagleda stanje koje je prouzročilo ovogodišnje opstruiranje izvještaja, a samim tim i kašnjenje sredstava koja još nisu uplaćena.

– Ministarstvo finansija će naredne sedmice uplatiti dio sredstava invalidnim udruženjima, a ostatak predviđen budžetom, za desetak dana – obećao je ministar Šabulić.

Deseta jubilarna međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba sa invaliditetom održat će se 26. i 27. oktobra u Sanskom Mostu.

To je dio kampanje „Djelujmo zajedno“, a u okviru provođenja Strategije o izjednačavanju prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom.

Alibegović je dodao da se očekuje oko 300 učesnika različitih nivoa vladinih i nevladinih sektora iz BiH i susjednih zemalja, te iz Njemačke.

Osobe sa invaliditetom žele jačati socijalni dijalog na način da ih se uvažava kao ravnopravne partnere – kako to i nalaže Konvencija UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. – piše faktor.