U Maloj galeriji Muzeja AVNOJ-a u Bihaću, sinoć je otvorena likovna kolonija pod nazivom „Govorimo o sposobnostima“, a svečanom otvorenju prisustvovao je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.

Izložba je organizovana u okviru projekta koji finansira Evropska unija, sufinancira World Vision Austrija, te partnerske opštine uključujući i Grad Bihać, a sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, među kojima je i Grad Bihać.

Naziv likovne kolonije „Govorimo o sposobnostima!– umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava” ima za cilj da promoviše prava, kapacitete i kreativne potencijale preživjelih od mina i osoba sa invaliditetom, te da se podigne svijest javnosti o specifičnim pitanjima o uticaju mina i invalidnosti, a također da ukaže na potrebu da se spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama.

„Ova izložba je najbolji način da postanemo svjesni opasnosti koja još uvijek prijeti od mina, a također i svjesniji onoga što i sam naziv likovne kolonije govori, o sposobnostima ovih ljudi koji se trude da pomognu sebi i svojoj zajednici. Još jednom se zahvaljujem Evropskom uniji, i World Visionu koji finansiraju ovaj projekat“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.