Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću sa Univerzitetom u Novoj Gorici i Fakultetom za primijenjenu ekologiju Futura iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona organizatori su 7. međunarodne naučno-stručne konferencije ”5. juni-Svjetski dan zaštite okoliša”, koja je danas počela sa radom u Bihaću.

Konferenciji prisustvuje značajan broj učesnika a pozdravnim govorima obratili su im se: Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta, Jasmina Ibrahimpašić, predsjednica organizacionog odbora ovog naučnog skupa, predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić a konferenciju je zvanično otvorio Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko – sanskog kantona.

– Ove godine Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se pod sloganom „Samo jedna Zemlja“. Ova snažna poruka upućuje nas da sva mi, svako u svom resoru, mora doprinijeti zaštiti okoliša kako bi rezultati zajedničkog rada doprinijeli rješavanju krize klime, bioraznolikosti i onečišćenja. Samo zajedničkim, koordiniranim radom možemo postići cilj, a ovdje je cilj postizanje održivog razvoja. Očuvanje naše planete, ovisi o djelovanju svakog pojedinca i svake zajednice, svake vlade, firme i naučne zajednice, a sve u interesu budućih generacija.

Zato obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša mora biti u fokusu pažnje javnosti, uključujući i političku jer očuvanje okoliša mora biti agenda svakog ozbiljnog subjekta, svake Vlade koja će podržati konkretno djelovanje i akcije i podizanje svijesti u oblasti zaštite okoliša. Želim da zahvalim Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade USK, koje je svijetli primjer osviještenog djelovanja u ovoj oblasti i primjer dobre prakse u našoj domovini ali i širem regionu kao i Biotehničkom fakultetu na stručnom angažmanu i vjerujem da će naučna javnost, nakon ove konferencije, biti bogatija za nove naučne radove koji će doprinijeti realizaciji ciljeva održivog razvoja i obrazovanju novih generacija istraživača, kazao je premijer Ružnić.