Zbog planiranih radova Podružnice Elektrodistribucije Bihać-PJD Bihać na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima,

Dana 29.05.2015. godine (petak)

Od 08:00 do 16:00 sati za kupce trafopodručja :Rudnik, Klisa, Vodovod Toplica,Lužine, Orašac Grad, Martin Brod 2, Orašac 1, Orašac 3, Duljci, Ćelije, Karanovići, Ćukovi, GSM Ljutoč, Podvučijak, Vekići, Babići, Dolovi, Palučci 1, Palučci 2, Palučci 3, Kulen Vakuf 1, Green Water, Martin Brod 1, Bojati, Adžići, EVP, Grbići, Sklop, V. Cvijetnić-Škola, Kneževići, Bambijeri, Pesarići, Vodovod, GSM Boškovića Greda, Kulen Vakuf 2, Ostrovica.

i

Dana 30.05.2015.godine (subota)

Od 08:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja Ozimice 3.

Dana 30.05.2015. godine (subota)

Od 09:00 do 15:00 sati trafopodručje Harmani 2 : Izlaz na Ul. 5. Korpusa, Izlaz na zgradu „Bosnasport“, Misnet, Izlaz na tržni centar „Ilma“, Izlaz na zgradu H-11, Izlaz na Tržni centar, Izlaz za Katoličku crkvu i objekte oko crkve, Izlaz za SSB kod Šere Čulana.

i

Trafopodručje Hotel: Zgrada stare pošte-Kafebar „Centar“, Ul. 502 Viteške ulazi 3 i 4 te zgrada do MUP-a, Hotel Park, Vlada Kantona.

Zbog planiranih radova Podružnice „Elektrodistribucije Bihać“- PJ Cazin na elektro-energetskim objektima, doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije kupcima:

Dana 29.05.2015.godine (petak)

Od 09:00 do 09:15 i od 15:00 do 15:15 sati trafopodručje Miskići, Šarići, Abdići, Đogići i GSM Mrkovine

Od 09:00 do 15:15 sati trafopodručje: Kudići 1, Sabljkovići, Kudići 2-Vodovod, Šturlićka Platnica 2, Šturlićka Platnica 3, Liskovac 1, Liskovac 2 i Liskovac 3.

Dana 02.06.2015.godine (utorak)

Od 09:00 do 15:00 sati za trafopodručje : Miostrah 5-Beganovići niskonaponski izlaz br. 2 prema Gomili, TS GSM Nuhanovići 1. Niskonaponski izlaz br. 2. Prema Naselju.

Dana 31.05.2015.godine (nedjelja)

Od 08:00 do 17:00 sati za trafopodručje : Podgredina 1, Podgredina 2, Sivići, Šolići, Memića Brdo 1, Donji Memići, Krehići -Vodovod, Memića Brdo 2.

Zbog planiranih radova Podružnice „Elektrodistribucije “ Bihać PJD B.Krupa na elektroenergetskim objektima doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije kupcima:

Dana 02.06.2015. godine ( UTORAK ) prema slijedećem rasporedu:

od 12:00 do 15:00 sati trafo-područja: Baštra 1, Baštra 2, Baštra 3, Baštra 4, Baštra Servis i Stolarija Alidža.

//USKINFO.BA