Na lokaciji Hasin vrh danas su okupili ratni komandanti, borci, čllanovi porodica poginulih branitelja kako bi proučili dovu na mjestu izgradnje budućeg spomen parka.

Ovom činu prisutni su bili i predstavnici gradova Bihać i Cazin, Skupštine USK i delegacija Vlade Kantona, na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem, u znak dubokog poštovanja prema braniteljima, pripadnicima 5. korpusa AR BiH koji su položili živote za odbranu domovine na ovom mjestu, tokom jednog od najtežih perioda odbrane u tadašnjem Bihaćkom okrugu.
Tokom neprijateljske februarske ofanzive, jedne je od najžešćih na opkoljeni Okrug Bihać koja je otpočela 06. februara 1994. godine i trajala do marta, i imala za cilj slamanje snaga Petog korpusa na Grabeškom i Grmuško – srbljanskom platou, zauzimanje hidroelektrane “Kostela”, i presijecanje komunikacije Bihać-Cazin, poginulo je 102 branitelja.

Spomen park koji će biti izgrađen na ovom mjestu vječno će svjedočiti o njihovoj hrabrosti, poručio je, u ime Vlade USK, ministar za pitanja boraca i RVI Esad Bašagić.

Slamanjem neprijateljske februarske ofanzive, odbranjen je ovaj okrug i spašene desetine hiljada života civila. Na vječnoj straži ostalo je 102 borca, u pomen njima, a za pamćenje novim generacijama ovdje će legenda o njima biti vječno živa, kaže premijer Ružnić.