Oštećena porodica preminule Jasmine Koričić obaviještena je da sutra počinje ponovljeno suđenje Muhamedu Budimliću u predmetu ubistva bihaćke advokatice. Od ubistva su prošle tri godine. U prvom suđenju Kantonalni sud u Bihaću drugog oktobra 2017. proglasio je Budimlića krivim izrekavši mu zatvorsku kaznu od 32 godine.

Budimlić se žalio Vrhovnom sudu FBiH. Porodica vjeruje u njegovu krivnju, a ponovljeni postupak vidi kao formalnost. Vrhovni sud je vratio predmet na ponovno suđenje, što je učestala praksa s predmetima koji im stižu iz Bihaća.

– Sigurno je sama presuda loše napisana, advokati to vješto iskoriste. Nije jednostavno prolaziti kroz sve ovo, a zatim još jednom, kazao nam je član porodice.

Početak novog suđenja porodica će pratiti, ako članovi budu pozvani, i svjedočiće. Sjedili su svaki dan u sudu i tokom prvog suđenja. Dokazi ostaju isti, na dijelovima bombe pronađen je DNK iz papilarnog znoja, to je onaj sa jagodica prstiju. Do podudaranja je došlo sa uzorkom DNA u Austriji, u Interpolovoj bazi identifikovan je Muhamed Budimlić, ranije osuđivan. Po njegovim tvrdnjama, dobrovoljno se vratio da se suoči sa optužbama, a domaća policija uhapsila ga je na granici, 3. marta 2015. godine.

Budimlićevu DNA testirali su i domaći forenzički stručnjaci, potvrdivši rezultate. Prema našim izvorima, sada je Budimlić naručio stručnu izradu elaborata i dovodi vještaka DNA struke iz inostranstva. Oštećena strana je zatečena.

– U više navrata tokom suđenja optuženi je isticao da nema novaca, da je potrošio na odbranu ono što mu je ostalo nakon razvoda. A sada odjednom naručuje jako skupa vještačenja i elaborate, tu nešto nije uredu, smatraju u porodici Koričić.

I nakon prve presude porodica je bila samo djelimično zadovoljna, jer se tokom suđenja utvrdilo da je na bombi postojao DNA još jedne osobe koja bi mogla biti upletena u samu izradu te naprave.
– Takvu pripremljenu bombu počinilac je mogao donijeti pred vrata i da nije stručnjak u rukovanju eksplozivima, svjedočili su forenzički eksperti iz FUP-a na prvom suđenju.

Sada porodica mora strahovati, ne samo od trnovitog prolaska kroz novo suđenje nego i od dileme da li neko finansijski podupire Budimlićevu odbranu s novim vještačenjima i elaboratima. A kada je Tužilaštvo USK-a u pitanju, porodica Jasmine Koričić smatra da je tužiteljica Azra Ibrahimpašić odradila odličan posao. Inače, tužiteljica Ibrahimpašić je vodila i predmet ubistva Sabine Dulić, koja je poginula od eksplozije na tržnici u Bihaću. Taj slučaj nikada nije riješen, ali u predmetu ubistva Jasmine Koričić tužiteljica je imala presudne dokaze – svjedočenja forenzičkih vještaka iz Federalne uprave policije i, što je najvažnije, dokaz u formi DNA rezultata.

Budimlićeva odbrana u ponovljenom postupku moraće napasti upravo te ključne, DNK dokaze. S obzirom na već izrečenu kaznu od 32 godine, Budimlić nema šta izgubiti. Ponovljeno suđenje, isto tako, može još mnogo otkriti, a što je tokom prvog suđenja ostalo nejasno ili nerasvijetljeno.