S ciljem nastavka uspješne saradnje sa rukovodstvom i članovima gradskih organizacija RVI i Udruženja logoraša Bihać, delegacija gradske uprave Bihaća i GV Bihać, predvođena vijećnicima Nijazom Malkočem,Dževadom Malkočem, Arnelom Kozlicom i savjetnikom gradonačelnika Smailom Toromanovićem, razgovarala je sa čelnim ljudima obe organizacije. Gradska uprava Bihaća na čelu sa gradonačelnikom Emdžadom Galijaševićem u protekle tri godine podržala je rad Organizacije RVI Bihać i Udruženja logoraša, ali i sve aktivnosti koje ove organizacije realiziraju, a odnose se na pomoć članovima , te obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

“Boračka populacija u protekle tzri godine mandata gradonačelnika Galijaševića bila je u fokusu rada i to je vidljivo i kroz izdvajanja u budžetu u protekle tri godine. Stoga ćemo i u ovoj godini nastaviti sa podrškom Organizaciji RVI Bihać i Udruženju logoraša jer želimo da se sve aktivnosti ovih organizacija obilježe i održe. Kada je u pitanju stambeni revolving fond kojeg uspješno godinama realizira Organizacija RVI Bihać, u rebalansu budžet planirati ćemo 20.000 KM kako bi i grad Bihać pomogao RVI u rješavanju njihove stambene problematike “-kazao je Samil Toromanović, Savjetnik gradonačelnika Bihaća.

Organizacija RVI Bihać broji 1.443 člana od kojih njih 850 kao 50 postotni invalidi prima naknadu ispod 102 KM . Čelni ljudi organizacije predsjednik Džafer Alibegović, Muharem Čavkić, predsjednik Skupštine i Elvir Hadžić, zamjenik predsjednika , istakli su da je dosadašnja saradnja sa gradskom upravom bila zadovoljavajuća, istaknuvši da raduje spremnost gradske uprave da se riješi i problematika oko parking mjesta za RVI .

“ Ono što mi želimo jeste vraćanje BIZ-ova sa kantona u nadležnosti lokalnih zajednica, uz naravno odgovarajuće i finanacijske obaveze, jer od 22 stavke Zakona o dopunskim pravima boraca njih 19 odnosi se na lokalne zajednice i mislimo da bi saradnja bila još bolja i efikasnija da se BIZ-ovi vrate u nadležnosti grada i općina. “-kazao je Muharem Čavkić, predsjednik Skupštine RVI Bihać.

Zadovoljstvo saradnjom sa gradskom upravom Bihaća istakli su i čelni ljudi Udruženja logoraša Bihaća , koji su ove godine u gradskom budžetu planirano sa 15.000 KM koja bi trebala biti utrošena za izgradnju spomen obilježja na mjestima gdje su bili logori i stratišta zarobljenih Bošnjaka i Hrvata.

“ Hvala gradonačelniku i gradskim vijećnicima koji su i do sada pokazali razumijevanje za naš rad i našu spremnost da obilježimo mjesta stradanja i logore kroz koje je prošlo preko 500 naših članova. Plan je da jedinstvena spomen obilježja napravimo u Ripču, jami Bezdana i Tihotina, kod škole u Orašcu i na Izačiću gdje je i vršena razmijena logoraša i zarobljenika. Zahvaljujući planiranim sredstvima i uz piomoć resornog ministarstva mislim da možemo izgraditi ova obilježja za buduće generacije kao trajni svjedok stradanja i patnje logoraša “-kazao je Mirsad Balić, predsjednik Udruženja logoraša Bihać.