O obavezama Unsko-sanskog kantona u procesu evropskih integracija danas je, u Bihaću, premijer USK Husein Rošić razgovarao sa predstavnicama Vanjskopolitičke inicijative BH. Ova organizacija implementiraj projekt „Podrška procesu evropskih integracija u FBiH“ koji je je nadogradnja na tekuće i protekle sisteme potpore EU integracija povećanjem učinkovitosti integracije kroz institucionalne reforme i razvoj kapaciteta. Saradnjom sa upravnim tijelima u FBiH uključenim u inicijative za integraciju EU (kantonalna administracija, resorna ministarstva FBIH i Ured za EU integracije pri Vladi FBiH) projekat ima za cilj povećati kapacitete buduće koordinacije EU na održivoj osnovi, istakla je direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, Lejla Ramić-Mesihović.

U radnom razgovoru sa predstavnicama VPI BIH o ulozi kantona u procesu evropskih integracija BiH i glavnim izazovima u tom procesu koordinatorica Vlade USK za evropske integracije Dijana Dedić, savjetnik premijera Jasmin Musić i premijer Rošić precizirali su su aktivnosti koje će Vlada Unsko-sanskog kantona poduzeti da ispuni svoj dio obaveza u procesu bh integracija.