Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona posjetile su učenice IIIf razreda JU “Medicinska škola” Bihać, Amina Nezirović, Elma Mesić, Lana Mehičić i Azra Hadžić predstavile su temu projekta “I mi zaslužujemo proljetni i jesenski raspust”.

U razgovoru sa učenicama, direktor Smajić kazao je kazao da je proljetni kao i jesenski raspust za učenike dobar, te da ne utječe na njihove radne navike. Dodao je se u skladu sa pravilima škole, u vrijeme raspusta za učenike mogu organizirati aktivnosti u koje se učenici mogu uključiti u skladu sa svojim interesima.