Vlada Unsko-sanskog kantina s ponosom se pridružuje udruženju Srce za djecu oboljelu od raka u akciji ZLATNI SEPTEMBAR – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku.

Humanu misiju udruženja Srce za djecu i projekat Roditeljske kuće u Sarajevu, gdje su smještaj i pomoć osigurani porodicama i mališanima tokom liječenja, Vlada ovog Kantona podržava grantom planiranim u budžetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike.