Započeo je projekat digitalizacije policijskih veza na području Unsko sanskog kantona i njegova vrijednost iznosi 120 hiljada maraka, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova USK, Senad Kljajić.

„U toku je instalacija digitalnih repetitora i operativnih stanica, a po završetku ovog posla dosadašnji analogni sistem veza biće stavljen van snage.

Na ovaj način uspostavićemo sistem veza koji će biti mnogo zaštićeniji, efikasniji i brži i njime će biti onemogućeno svako ometanje komunikacije policijskih snaga.“, istakao je Kljajić.

Prema njegovim riječima, Unsko sanski kanton je prvi u Federaciji BiH u kojem se uvodi savremeni digitalni sistem policijske komunikacije po ugledu na evropske standarde. Ministar Kljajić je istakao kako je ovo samo jedan segment u procesu započete modernizacije policijskih snaga na području USK.

/mojusk.ba