Na danas održanoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća Bihać povodom 762. rođendana Grada Bihaća bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić u skladu sa članom 36. Odluke o priznanjima i nagradi Grada Bihać, dodijelio je posebno priznanje Grada Bihaća:

Nani – Fati Orlović, za istaknuti lični doprinos i postignute rezultate u zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanim međunarodnim konvencijama, ustavom i zakonima.

Ovo priznanje nani Orlović biti će uručeno naknadno.