Jedan od projekata kojeg gradska uprava Bihaća uspješno realizira u protekle tri godine jeste “Pokreni posao”, zahvaljujući kojem je u gradu Bihaću uspješno registrirano 31 obrt . Za ovu namjenu grad Bihać u posljednje tri godine isplatio je skoro 100.000 KM , a podršku za projekte iz 2015.godine dobilo je sedam aplikanata.

Nakon što su sredstva u iznosu od 30.000 KM uplaćena aplikantima, Smail Toromanović, Savjetnik gradonačelnika Bihaća, posjetio je danas Arijanu Hadžić i Adisa Tutića, aplikante projekta koji su dobili poticajna sredstva grada Bihaća za pokretanje vlastitog biznisa u iznosu od 6.000 KM.

Arijana Hadžić registrirala je obrt i počela sa proizvodnjom pelena, a potiucajna sredstva koja je dobila od grada Bihaća iskoristiti će za marketing i nabavku dodatnih šivaćih mašina i repromaterijala.

“ Na ideju sam došla informišući se kako se u nama susjednim zemljama prave platnene pelene. Zadovoljna sam početkom svoga rada i hvala gradskoj upravi na podršci koja će nam itekako dobro doći “-kazala je Hadžić.

Zahvalu gradskoj upravi na podršci pri pokretanju biznisa iskazao je i Adis Tutić,koji je pokrenuo projekt prerade voća i povrća.

“Sredstva koja sam dobio od grada Bihaća itekako će mi dobro doći i ove godine očekujem da proizvedem 30.000 litara soka i 4 tone ukiseljenog povrća “-dodaje Tutić.

Posjeta aplikantima projekta "Pokreni posao"- izjava Arijane Hadžić

Posted by GRAD BIHAĆ on 21. siječnja 2016

Posjeta aplikantima projekta "Pokreni posao"- izjava Adisa Tutića

Posted by GRAD BIHAĆ on 21. siječnja 2016

Posjeta aplikantima projekta "Pokreni posao"- izjava Smaila Toromanovića, Savjetnika gradonačelnika Bihaća

Posted by GRAD BIHAĆ on 21. siječnja 2016