Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom” otvorila je poziv za za prijavu posmatrača/ica izbornog dana još u julu a poziv ostaje otvoren do 9.9..

Nestranački posmatrači/ce Koalicije rade u interesu svih građana/ki Bosne i Hercegovine jer svojim angažmanom štite njihov glas i zalažu se za provođenje slobodnih i poštenih izbora.

Svi punoljetni građani/ke koji su državljani/ke BiH i nisu u stranački angažovani se mogu prijaviti putem besplatnog broja telefona 080 05 05 05 ili na web stranici Koalicije www.podlupom.org

…jer nam je stalo!