Granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u Federaciji BiH potpisali su prošle sedmice u Sarajevu federalni ministar pravde Mato Jozić i ovlašteni predstavnici vlada Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Bosanskopodrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salihom Kruščicom. U ime Vlade Unsko-sanskog kantona ugovor je potpisao Nikola Findrik, ministar pravosuđa i uprave.

Federalni ministar Jozić je rekao da državna služba, da bi bila na usluzi građanima, mora biti plaćena, efikasna i samostalna, te brzo rješavati probleme koji često mogu biti sudbonosni. Dodao je da će s predstavnicima sindikata i kantonalnim premijerima nastaviti raditi na iznalaženju najboljih rješenja za državnu službu na nivou FBiH i kantona.

Kruščica je istakao da u pregovorima nije bilo pobjednika već je nađeno kompromisno rješenje i da treba pristupiti provođenju kolektivnog ugovora kako u narednom periodu ne bismo opterećivali kantone i ostale nivoe vlasti. Rekao je da je zadržano oko 90 posto prethodnog kolektivnog ugovora, te da je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.