Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko-sanskog kantona danas je, u Bihaću, potpisao novi kolektivni ugovor sa predstavnicima sindikata u predškolskom i osnovnom obrazovanju.

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog i osnovnog obrazovanja potpisan je za period naredne tri godine.

Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na tekst novog kolektivnog ugovora na 33. sjednici, održanoj danas.

Novi kolektivni ugovor podrazumijeva povećanje osnovice za obračun plata zaposlenih u obrazovanju te poboljšanje standarda prosvjetnih radnika u odnosu na prethodni kolektivni ugovor, ističe ministar Osmankić.