Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća zajedno sa čelnim ljudima Centra za socijalni rad, MUP USK-a i Udruženjem Žene sa Une potpisao je danas Protokol o suradnji i postupanju prema djeci i maloljetnicima zatečenoj u skitnji i prosjačenju i djeci i maloljetnicima koja su u riziku da to postanu na području grada Bihaća. Kako je istakla Aida Behrem, predsjednika Udruženja Žene sa Une, Protokol regulira različite oblike institucionalne, sustavne, organizirane suradnje sa ciljem da se osigura najviši mogući stupanj sigurnosti i zaštite za djecu i maloljetnike koji mogu postati žrtve prosjačenja i skitnje u svrhu ekonomske eksploatacije, prisilnog rada, ili bilo kojeg drugog oblika iskorištavanja djece i maloljetnika.

„Zakon obvezuje strane potpisnice da se bore protiv pojave prosjačenja djece i maloljetnika na ulici i skitnje, a posebno kada se radi o djeci potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, koja se nalaze ili zateknu na teritoriji Grada Bihaća“ – istakao je Ervin Bibanović,ministar unutrašnjih poslova USK-a.

Kada je u pitanu uloga gradske uprave Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti grada Bihaća, obavezuje se da će nadzirati aktivnosti vezane za zbrinjavanje djece i maloljetnika zatečenih u prosjačenju i skitnji i sprečavanja prosjačenja i skitnje na teritoriji grada Bihaća kroz izvješće Centra za socijalni rad.

„ Hvala Udruženju Žene sa Une koje je kroz potpisivanje ovog Protokola napravilo korak naprijed u sklonjanu djece koja prose sa naših ulica i na taj način pokrenulo aktivnosti koje će spriječiti trgovinu djece i ostale nelegalne aktivnosti kojim smo nažalost danas svjedoci. Grad Bihać podržava ovaj projekt i biti ćemo u svakom trenutku na raspolaganju kako bi smo ovaj problem sveli na minimum odnosno potpuno ga riješili u narednom periodu „-istakla je Elmina Emrulović, šef Službe za opću upravu,privredne i društvene djelatnosti gradske uprave Bihaća.

Prema riječima Adnana Ramića, direktora Centra za socijalni rad Bihać, ova institucija pružiti će djetetu i maloljetniku potrebnu zaštitu sukladno svojim nadležnostima, te u suradnji sa odgovarajućim službama Doma zdravlja izvrši neophodne procjene u pogledu mentalnog i tjelesnog zdravlja, te će dijete ili maloljetnika uputiti u Dnevni centar Udruženja Žene sa Une.