Predstavnici političkih partija sa područja grada Bihaća koje učestvuju na predstojećim lokalnim izborima potpisale su Sporazuma o poštivanju Izbornog etičkog kodeksa ponašanja političkih subjekata osnovne izborne jedinice Bihać. Da bi se osigurali standardi ponašanja političkih subjekata u predizbornom i izbornom periodu, Misija OSCE-a u BiH je ove godine organizirala regionalne i lokalne sastanke i radionice sa lokalnim partnerima, da bi dala podršku organizaciji aktivnosti koje će osigurati mirniju i tolerantniju izbornu kampanju.

Na osnovu preporuka sa ovih sastanaka, Misija OSCE-a je radila i sa Gradom Bihaćem na dogovoru oko sačinjavanja i potpisivanja Izbornog etičkog kodeksa. Kako je istakla Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać, Izborni etički kodeks ima za cilj da kroz različite aspekte osigura fer i korektnu predizbornu kampanju i same Lokalne izbore, kako bi građani grada Bihaća na pravičan način mogli odabrati svoje predstavnike u vlasti, u naredne četiri godine.

„Ovaj Sporazum je dokaz dobrih namjera svih političkih subjekata u Gradskom vijeću Bihaća koji se nudi svim političkim subjektima ovjerenim za predstojeće Lokalne izbore za izbornu jedinicu Bihać, da njegovim prihvatanjem i potpisivanjem obavežu se na fer i korektnu političku borbu za glasove birača.Izborni etički kodeks temelji se na moralnim načelima jednog društva kojim se utvrđuju standardi ponašanja političkih stranaka i koalicija političkih stranaka i nezavisnih kandidata u ostvarivanju izbornih prava i provođenju radnji i aktivnosti za Lokalne izbore 2016. godine, a sa kojim je potrebno upoznati javnost“- dodala je Ibrahimpašić.

Upoznavanjem javnosti sa sadržajem Sporazuma i njegovim potpisivanjem od predstavnika političkih subjekata, te dosljednim pridržavanjem u predizbornom periodu, jača se i povjerenje građana u kandidate koji će u naredne četiri godine obnašati vlast na lokalnoj razini, istaknuto je na potpisivanju Sporazuma.