U Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike je organizirano potpisivanje ugovora o sufinansiranju Sigurne kuće u Bihaću. Ugovor u vrijednosti od 42 500 KM potpisan je za 2016 godinu, a potpisali su ga: Dženis Šabulić, resorni ministar i Aida Behrem, direktorica udruženja “Žene sa Une”, u čijem sastavu funkcionira Sigurna kuća.

Sigurna kuća u Bihaću pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Boravak uključuje odgovarajuću stručnu pomoć, individualni i grupni terapijski rad, savjetovanje, porodičnu terapiju, okupacionu terapiju, te ekonomsko osnaživanje kroz pohadanje kurseva za zapošljavanje samozapošljavanje. U prošloj godini u Sigurnu kuću smješteno je 30 žrtava sa 1150 dana boravka, dok je u septembru ove godine već zabilježeno 28 žrtava sa 700 dana boravka. Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja započela je sa radom 2005 godine i prema riječima Aide Behrem, direktorice udruženja “Žene sa Une”, u čijem sastavu funkcionira Sigurna kuća, od samog početka imaju bezrezervnu podršku Ministarstva i Vlade USK.

Država sve više vidi nasilje u porodici kao ozbiljan društveni problem, te se radi na izradi zakonskih propisa kojima će osigurati zaštita žrtava nasilja i osiguranju finansijska sredstva u budžetima za rad institucija koje pružaju zaštitu žrtvama nasilja što je prepoznalo i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK.

Vlada USK će u ovoj godini sufinansirati rad ovih organizacije sa iznosom od 30 000 KM.- piše rtvusk.