Nakon provedenog javnog poziva i izbora najpovoljnijeg i najbolje izvođača, danas je u Kabinetu gradonačelnika upriličeno potpisivanje ugovora za nastavak radova na izgradnji sanitarne i oborinske kanalizacije -komponenta 1- Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Ugovor se potpisao sa firmom Euro-Asfalt d.o.o. iz Sarajeva koja je pobijedila na međunarodnom tenderu za izvođenje Komponente 1 Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, a ukupna vrijednost ugovora je 4.637.057 eura.

Kako je istakao Ermin Zulić, ispred gradske uprave Bihaća, preostalo je da se završi oko 50 posto radova, a prema planiranoj dinamici izgradnja kanalizacione mreže i glavnih kolektora treba biti završena do kraja januara 2017. godine.

“Ovo je najveći projekat kojeg gradska uprava realizira zajedno sa partnerima i izborom novog izvođača radova koji je dao ponudu skoro za tri miliona eura manju nastavljamo ovaj veliki projekat za grad Bihać “-istakao je Zulić.

Kada su u pitanju radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda u Velhovu, završeno je 90 posto građevinskih radova, a ostalo je još mašinskih radova i asfaltiranje saobraćajnice unutar objekta , te radovi izgradnji brane oko samog postrojenja.