Nakon što je Vlada USK, prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na 40. sjednici, dala saglasnost na sporazume o visini osnovice za obračun plaća za period od 1.4. do 31.12.2024. godine za uposlenike visokog obrazovanja; srednjeg obrazovanja te za uposlenike predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, danas je upriličeno potpisivanje sporazuma.

Sporazume sa predstavnicima sindikata visokog, srednjeg te osnovnog i predškolskog odgoja i obrazovanja Redžom Hasanagićem, Samirom Fajićem i Zehrom Hadžić, u ime Vlade Kantona potpisao je Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Osnovica za obračun plata budžetskih korisnika, sukladno pregovorima sa sindikalnim predstavnicima, povećana je na 385 KM.