Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i ove, kao i prethodnih godina, provelo je proceduru za dodjelu sredstava za su/finansiranje projekata iz ekoloških naknada. Tim povodom je u Bihaću dana 02.12.2021. godine upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa predstavnicima gradova/općina sa područja Unsko-sanskog kantona, koji su kandidirali svoje projekte iz oblasti zaštite okoliša.

Ukupan iznos sredstava sa kojim Ministarstvo su/finansira projekte gradova/općina iznosi 340.603,04 KM, a radi se o namjenskim sredstvima koja se prikupljaju na osnovu člana 25. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03) i primjene Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/11 i 26/11), a koja Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplaćuje na depozitni račun za javne prihode Unsko-sanskog kantona.

U narednom periodu bit će upriličeno i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa javnim preduzećima i javnim ustanovama, privatnim preduzećima i poduzetnicima, te neprofitnim organizacijama čiji projekti su zadovoljili uvjete Javnog poziva za dodjelu sredstava, saopćeno je iz Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.