U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizovano potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Unsko- sanskom kantonu u budžetskoj 2022. godini i Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH.

Sporazum su potpisali, u ime Vlade USK, ministrica pravosuđa i uprave Sanja Mujakić i u ime Agencije za državnu službu Federacije BiH, direktor Refik Begić.

Ovim sporazumom se utvrđuju prava i obaveze Vlade USK i Agencije radi obavljanja poslova iz Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu koji se odnose na provođenje procedura zapošljavanja, organizaciju i realizaciju obuka državnih službenika i namještenika i organizaciju edukacije kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe.