Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave danas je sa Ademom Demirovićem, direktorom Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, potpisao Ugovor o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora izrečene u krivičnom postupku od strane sudova sa područja Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Zaključenim ugovorom između Kazneno – popravnog zavoda poluotvorenog tipa, Bihać i Vlade Unsko-sanskog kantona se regulišu pitanja plaćanja troškova izvršenja mjera pritvora za osobe koje su upućene ili se nalaze u Kazneno – popravnom zavodu Bihać na izdržavanju mjere pritvora izrečene od nadležnih sudova sa područja Unsko- sanskog kantona.