U Vladi USK danas je organizovano potpisivanje ugovora za izradu glavnog projekta za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać.

Tokom zemljotresa, sa epicentrom u Petrinji, u susjednoj Hrvatskoj postojeći objekat Doma zdravlja u Bihaću je pretrpio velika oštećenja te se, s aspekta sigurnosti, javila potreba da se u sklopu postojeće parcele u vlasništvu DZ Bihać, izgradi novi objekat kojim bi se osigurala zdravstvena sigurnost svih korisnika ove ustanove.

Procjena je da će izrada glavnog projekta trajati do 90 dana a da se može očekivati početak radova u aprilu naredne godine, kaže ministar zdravstva i socijalne politike Muris Halkić.