Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić prisustvovao je danas radnom sastanku predstavnika kantonalne vlasti sa predstavnicima sindikata u zdravstvu, tematski posvećen finaliziranju aktivnosti zaključivanja novog Kolektívnog ugovora za oblast zdravstva na području Unsko-sanskog kantona.

Radnom sastanku, uz premijera Ružnića, prisutan je bio i predsjedavajući Skupštine USK Jasmin Musić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi USK Muris Halkić, v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK Mirza Tatarević te predstavnici oba sindikata u zdravstvu.

Sudionici sastanka potvrdili su ranije postignutnuti dogovor o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona a najznačajnija izmjena u odnosu na raniji Kolektivni ugovor odnosi se na definisanje povećanih koeficijenata za isplatu plaća, satnice i određenih prinadležnosti zaposlenima u zdravstvu.

Danas je, na ovom sastanku, dogovorena dinamika aktivnosti koje prethode potpisivanju novog Kolektivnog ugovora usaglašenog sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona kao i okvirni termini potpisivanja ugovora kako bi u roku od naredne dvije sedmice počela primjena Kolektivnog ugovora i isplate plaća u zdravstvu sa povećanjima.

Sastanak je iskorišten i za konstruktivan razgovor o prioritetima za unaprijeđenje u oblasti zdravstva, definisanju najboljih rješenja za poboljšanje rada zdravstvenih ustanova i pružanja zdravstvene usluge pacijentima.