Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 29.09.2023.godine potvrđena je optužnica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Rame Sulića iz Bihaća.

Optuženom se stavlja na teret da je počinio krivično djelo “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja”, a u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona Federacije BiH.

“Optuženi je 06.03.2023.godine obavljajući dužnost direktora Službe za zapošljavanje USK-a teže povrijedio prava zaposlenika N.S. i N.I. donijevši Odluku o otkazu ugovora o radu sa ponudom zaključenja novog ugovora za oštećenu N.S. kojom ju je premjestio na poziciju Stručnog saradnika za pravne, kadrovske i opće poslove, a N.I. na poziciju Stručnog saradnika za materijalno-socijalnu sigurnost nezaposlenih lica”, navodi se.

Iz Tužilaštva dodaju da su lica premještena na niža radna mjesta, a kao razlog su se navele promjene u organizaciji službe i neispunjavanje zadataka oštećenih.

“Ovlašten da odlučuje o prestanku rada, raspoređivanju i odgovornosti radnika, te pravima i obavezama radnika iz radnih odnosa, optuženi prethodno nije proveo postupak za donošenje takvih odluka i na taj način teže povrijedio prava oštećenih, svjestan da iskorištava svoja službena ovlaštenja i da postupa suprotno interesima službe na taj način”, dodaje se.

Navode da je istog dana, obavljajući dužnost direktora Službe za zapošljavanje USK-a, optuženi donio Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika zbog više uzastopnih teških povreda radnih obaveza oštećenog N.I.,a nakon dostavljenog Izvještaja Komisije da je oštećeni počinio povrede dužnosti suprotno članu 97. i 100. Zakona o radu Federacije BiH, te članu 89. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje USK-a donio nezakonito Rješenje o otkazu ugovora o radu.

“Dakle, kao službena osoba iskoristio svoja službena ovlaštenja i pričinio materijalnu štetu oštećenim N.S. i N.I. čime je počinio krivično djelo iz člana 383. stav 1. Zloupotreba položaja ili ovlaštenja Krivičnog zakona Federacije BiH”, zaključuje se.
Naveli su na kraju da je optuženi znao da su isti svjedoci Tužilaštva Unsko-sanskog kantona u predmetu koji se vodi protiv više optuženih zaposlenika Službe, uključujući i direktora suprotno članu 107. Zakona o radu Federacije BiH te suprotno članu 30. JU Službe za zapošljavanje.

(klix.ba)