Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću.

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Tužilaštva Unsko – sanskog kantona protiv Fikreta Abdića, općinskog načelnika općine Velika Kladuša, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Optuženom se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je dana 27.01.2023. godine prekoračio granice svog službenog položaja i nadležnosti općinskog načelnika tako što je donio Pravilnik o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u organu uprave Općine Velika Kladuša, kojim je na sebe preuzeo sva ovlaštenja u pogledu izrade, upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata Općinskog vijeća Velika Kladuša, iako je bio svjestan da je Općinsko vijeće poseban predstavnički organ građana i odvojen od općinskog organa uprave i da on kao općinski načelnik nema ovlaštenja u obavljanju poslova iz djelokruga nadležnosti Općinskog vijeća, nakon čega je na zahtjev Općinskog vijeća za povrat pečata od 06.02.2023. godine odbio vratiti pečat tom organu, na koji način je teže povrijedio pravo Općinskog vijeća na obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, onemogućivši istom da upotrebljava pečat u svrhu ovjeravanja općih i drugih akata koje u okviru svojih ovlaštenja donosi Općinsko vijeće i potvrđivanja njihove izvornosti te nemogućnosti njihovog objavljivanja u službenom glasilu Općine Velika Kladuša.

Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću.

(Avaz.ba, foto: Cin)