Richard Wood, viši savjetnik i šef Odjela za vladavinu prava Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini boravio je danas u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. Wood se u Bihaću sastao sa Huseinom Rošićem, premijerom Unsko-sanskog kantona i njegovim saradnicima.

Razgovaralo se o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem rješavanja migrantske krize u Bosni i Hercegovini, problematici prihvata migranata koju najviše osjeća upravo ovaj Kanton, odnosno gradovi Bihać i Cazin gdje je evidentiran najveći broj migranata. Konstatirano je da priliv migranata opada, te je primjetno da je broj migranata koji borave na ovom području manji za oko 30 posto. Unatoč, ograničenim ovlaštenjima Kantona i lokalnih uprava, ukupna situacija, uključujući i sigurnosni aspekt, održana je na zadovoljavajućem nivou.

Richard Wood, u ime delegacije EU, iskazao je zahvalnost Vladi Kantona, policiji, zdravstvenim radnicima, Crvenom križu, OIM, UNHCR- u i svima koji su pomagali u humanom prihvatu migranata.

BiH je od EU dobila, kroz protekle četiri godine 26 miliona za rješavanje pitanja migracija. Ovih dana bit će na raspolaganju još 7, 2 miliona eura podršku BiH rješavanju tih problema, uključujući zimski plan, odnosno smještaj za vrijeme zime, medicinskih troškova i pomoć graničnoj policiji. To uključuje i saniranje zgrade Đačkog doba u Bihaću i osiguranje hrane i troškova liječenja.

– Iz Unsko-sanskog kantona ovo su uvijek tretirali kao humanitarnu situaciju i učinili su napore da, uz podršku EU, humano zbrinu te ljude. Žao nam je što kod svih političara u BiH ne vidimo takav pristup, rekao je Wood, te najavio da će Delegacija EU nastaviti da pruža podršku USK i lokalnim zajednicama u rješavanju situacije.

Husein Rošić, premijer USK zahvalio se na ukazanoj podršci.

– Delegacija EU koja je od početka, od prvog uočenog priliva migranata na ovo područje, partnerski prisutna i organizacije, koje finansira EU, pomažu nam da se nosimo sa ovom situacijom . Porodice sa djecom i maloljetnici bez roditeljske pratnje su zbrinuti u hotelu Sedra, Đački dom u Bihaću se sanira, kako bi osigurali prihvat tokom hladnih dana, a očekujem narednu posjetu ministra sigurnosti BiH Velikoj Kladuši u nastojanju da se nađe lokacija za privremeni prihvat migranata na tom području, gdje migranti borave u neljudskim uvjetima, unatoč svoj osiguranoj logistici i sredstvima fondova EU kojima bi se uredio privremeni prihvatni centar da zadovolji osnovne humane uvjete, kazao je Rošić.